CF端游上号流程

1. 打开官网-注册网站账号。


2. 选择【CF端游】。


3. 选择喜欢的游戏账号。


4. 选择租赁时间。


5. 点击“确认支付”。


6. 下载上号器。


7. 登录上号器。


8. 点击“一键上号”。


9. 点击“启动游戏”。

Powered by Froala Editor